Genel Cerrahi

Cles Clinic sizlerin sağlığı için elinden gelenin, en iyisini yapar

Günümüzde kullanılan tedavi yöntemlerinin ve modern tıbbi cihazların temel dayanağı son 20-30 yıldaki gelişmelerdir. Bilgi üretimi ve tüketimi öyle hızlanmıştır ki, 5 yıl içerisinde Tıp alanındaki bilgilerin nerede ise 1/3 i geçerliliğini yitirmektedir.

Öte yandan, Genel Cerrahi tıbbın önemli ve geniş kapsamlı alanlarından biridir. İlgi alanına giren organların ve bunların hastalıkları ve tedavilerinin çeşitliliği ve bu alanlarda süratle gelişen teknoloji, cerrahi teknik uygulamalar ve hızla biriken yeni bilgi bir kişinin genel cerrahinin her alanında aynı bilgi ve beceriyi gösterebilmesini nerede ise imkansız kılmaktadır. Bu nedenle günümüzde artık genel cerrahi yerini yavaş yavaş özel cerrahiye bırakmaktadır.

Özel cerrahi kavramı, kabaca genel cerrahi eğitimini almış bir hekimin daha sonraki mesleki yaşamında özellikle kendi seçeceği bir genel cerrahi, yani özel cerrahi alanında daha yoğun çalışması ve bu alanda bir nevi uzmanlık geliştirmesi işlemidir.

Her ne kadar genel cerrahi bir bütün olarak algılanıp resmi olarak böyle bir gruplandırma olmasa bile, gerek bütün dünyada gerek ülkemizde sağlık kuruluşlarında (Üniversite, Kamu Hastaneleri) da bu şekilde alt bölüm oluşturma çabaları hakimdir.

Böylece, genel cerrahi eğitimi ile donanmış bir hekim, bir konuya konsantre olarak o konuda uzmanlaşabilmekte, konusunda ki gelişmeleri yakından takip edebilmekte ve kendini geliştirebilmektedir. Böylece tüm cerrahi konulara hakim olmaya çalışan birkaç "genel cerrah" yerine, konularına hakim birkaç "özel cerrah" ile daha kaliteli ve özgün nitelikli bir hizmet vermek mümkün olabilmektedir.

Bu gerçekten hareketle Cles Clinic Genel Cerrahi Bölümü, bu konunun değişik alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyelerinden oluşturulmuştur. Her öğretim üyesi kendi alanından sorumlu olacak ve böylece etkili, yeterli ve kaliteli bir sağlık hizmeti vermek mümkün olacaktır. Daha da önemlisi, her öğretim üyesi ayrı bir makine gibi değil, bir makinenin uyumlu çalışan bölümleri gibi davranacaktır. Cerrahi endikasyonlar ve uygulamalar bireysel kararlara değil grup kararına bağlı olacak ve bu da beraberinde ciddi bir oto kontrol mekanizması yaratacaktır.

Başka bir deyişle, artık hastanemiz Genel Cerrahi Bölümüne müracaat eden bir hasta "sorunu ile ilgili bir uzman" arayışı içinde olmayacaktır. Cerrahi ekip elemanlarından biri tanıyı koyduktan sonra hastayı bu konunun uzmanına devredecek, veya hasta tanısı konmuş olarak müracaat ediyor ise doğrudan konunun uzmanı tarafından görülüp değerlendirilecek ve tedavisi düzenlenecektir.